شاید ...

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


فکر نکنی دوری و اینجا نیستی

قلب من اون جاست تو تنها نیستی 

خودم می رم عکسام ولی تو قابه

می شنوه حرف و ولی بی جوابه

رفتن من  شاید یه امتحانه

 واسه شناخت تو، تو این زمونه

غصه نخور زندگی رنگارنگه

یه وقتایی دور شدنم قشنگه

مراقب گلدون اطلسی باش

یه وقتایی منتظر کسی باش

کسی که چشماش یه کمی روشنه

شاید یه قدری هم شبیه منه ...


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها